DATATNT - Projects
state of the art activities manager and workflows system 

DATATNT - Projects - Planificarea, gestiunea proiectelor

DATATNT Projects

Modulele de management al proiectului promit o planificare eficientă și modernă a activității organizației, creearea unor proceduri de lucru, automatisme, o privire de ansamblu în timp real si informații relevante prin rapoartele concludente pe care le oferă.

Soft-ul se doreste nu doar o unealtă pentru managerul de proiect, rigidă, externă echipei de lucru, ci un asistent aflat aproape de fiecare individ al grupului ce contribuie la productivitatea generală, împreună cu disciplina individuală.

Planificarea, gestiunea proiectelor

 • Rafinarea proiectelor în subproiecte si activități(task-uri). Definirea structurii detaliate a proiectului (work breakdown structure)
 • Planificarea proiectului pe Gantt Chart interactiv
 • Urmărirea datelor estimate și deadline-urilor
 • Urmărirea orelor lucrate
 • Urmărirea bugetelor
 • Gestiunea și urmărirea cheltuielilor
 • Prioritizarea activităților prin setarea de nivele prioritate
 • Urmărirea gradului de ocupare al utilizatorilor
 • Crearea de șabloane de proiect sau subproiect pentru tipologii de proiecte identificate (pentru a nu recrea structura unui proiect similar cu unul de acelasi tip facut in trecut)
 • Milestone-uri
 • Adăugarea de task-uri dependente
 • Posibila grupare a taskurilor pe tipuri de task-uri dinamice
 • Adaugarea tag-urilor și emblemelor pe elementele proiectului
 • Atașarea de documente de proiecte, subproiecte și task-uri
 • Istoric loguri
 • Modul gestiune zile libere


Delegarea responsabilității

 • Funcție inteligentă de asignare a task-urilor către utilizatori
 • Modul complex de verificare a disponibilității resurselor
 • Verificarea calendarelor personale
 • Consultarea listelor individuale de task-uri


Execuția proiectului. Lucrul colaborativ

 • Proceduri de lucru bazate pe funcția de asignare si statusurile unui task
 • Definirea dinamică a statusurilor prin care trece un task
 • Logarea acțiunilor efectuate pe taskuri (cu timpul alocat aferent). Pontajul
 • Funcții utile în contorizarea și cronometrarea timpului lucrat individual
 • Recomandare de către soft a pauzelor de masă
 • Calendar individual si întalniri legate de proiect
 • Dashboard proiect - ecran care centralizează noutățile legate de proiect și permite înregistrarea discuțiilor și comentariilor aferente
 • Sistem complex de notificări în timp real
 • Robot asistent care trimite notificări și ascultă comenzi prin Yahoo Messenger
 • Urmărirea în timp real a stării proiectelor


Analiza. Rapoarte. Grafice

 • Grafice si rapoarte relevante extrem de configurabile cu exporturi în pdf pentru print, csv pt refolosirea informațiilor raportului în alte sisteme și xls pentru Excel
 • Urmărirea aprofundată a stării proiectelor. Rapoarte ce indica task-urile nefinalizate la timp, în urma cu munca, inactive ș.a.m.d.
 • Multiple rapoarte și grafice pentru analiza proiectului până in cel mai mic detaliu: ore estimate în opoziție cu orele efectiv lucrate, defalcarea orelor lucrate pe diferite secțiuni de proiect, pe tipuri de activități sau după personalul inclus în derularea activităților
 • Evoluția eficienței grupului în timp pe o tipologie de proiect
 • Controlul angajaților prin raportul zilnic și evaluarea cantitativă și calitativă printr-o serie de rapoarte si grafice suplimentare
 • Analiza cheltuielilor pe proiecte sau perioade de timp, defalcate pe tipuri de cheltuieli, tipuri de activități sau zone din cadrul proiectului
 • Evaluarea cheltuielilor în raport cu bugetele

Gestiunea proiectelor si activităților

DATATNT Projects face din urmărirea proiectelor o sarcină ușoară. Centralizează toate informațiile, resursele electronice legate de proiecte și activitățile acestora într-un singur loc, în structuri de date organizate, ușor urmăribile.

Accesul asupra resurselor proiectelor se face in completă siguranță pe bază de autorizare de oriunde si oricând. Fiecare individ va avea acces doar la resursele care prezintă interes pentru el.

Planificarea si supravegherea

Sistemul de project management pune la dispoziție unelte utile ce fac planificarea proiectului o sarcina elementara. Soft-ul permite defalcarea proiectului în subproiecte si activități, crearea structurii detaliate a activităților (Work Breakdown Structure).

O serie de rapoarte grafice de tip Gantt aduc un control bun asupra calendarului proiectului si respectarea termenelor de predare.

Creșteți în general gradul de conștientizare asupra proiectelor derulate. Consultați rapoarte legate de starea si progresul proiectelor ce va permit in consecință luarea de măsuri la timpul potrivit.

Șabloanele de proiect reduc costurile planificării prin identificarea unor tipologii de proiecte și refolosirea totală sau parțială a structurii detaliate a activităților.

Înregistrarea acțiunilor efectuate de utilizatorii aplicației. Consultarea Istoricului logurilor poate reduce la minim timpul pierdut cu clarificarea anumitor situații neplăcute ce apar deseori în cadrul organizațiilor, nelăsând loc de interpretări.

Delegarea muncii si a responsabilității

Delegarea responsabilității poate fi cea mai grea munca pe care un manager trebuie să o facă. Cu ajutorul software-ului se face rapid, modern printr-un sistem eficient de asignare a activităților către personal.

Eliminați complet confuzia in cadrul delegării muncii. O delegare buna poate fi obținută doar cu un control bun, iar cel mai bun control al unei organizații e obținut printr-o responsabilizare ridicată a personalului. Responsabilizarea este maximă când sistemul software-ul reține în orice moment cine e răspunzător de fiecare activitate a proiectului, cat durează orice sarcină sau cât a costat.

Gestiunea resurselor unei organizații devine o simplă formalitate datorită modulului Disponibilitatea resurselor care poate reda in orice moment gradul de ocupare al personalului, pe intervale de timp sau pe proiecte, oferind detalii asupra taskurilor in care este implicat.

Fluxuri de lucru. Proceduri automatizate.

Creșteți productivitatea implementând proceduri de lucru clare într-un mediu informatizat. Creșteți productivitatea și predați proiectele într-un timp mai scurt.

Sistemul intern de notificări va asigura că toată lumea primește informațiile necesare în timp util. Prin listele de sarcini(activități) asignate fiecărui angajat, reduceți timpii morți și obțineți o gestiune cât se poate de clară a împărțirii sarcinilor.

Un control general mai bun al activității grupului și o flexibilitate ridicată a organizației, vă permite atacarea unor proiecte mai complexe sau mai multor proiecte în același timp.

Analiza. Rapoarte

"Cunoașterea e putere. Informația e eliberatoare."

Importanța rapoartelor este de multe ori subestimată. Totuși, lipsa sau calitatea slabă a rapoartelor va duce la decizii strategice si tactice greșite, munca redundantă efectuată și oportunități ratate. Rapoarte bune, cu informații relevante sunt esențiale!

Obțineți informații noi relevante legate de activitatea grupului, de starea proiectelor.

Beneficiile înregistrării într-o bază de date a acțiunilor fiecărui individ din personalul organizației devin enorme. Având înregistrată activitatea organizației, baza de date se interoghează într-o serie de rapoarte extrem de relevante. Sistemul va furnizează acele informații cu ajutorul cărora gestiunea grupului, estimarea/cotarea proiectelor ca timp/buget se face corect. Toate, la un click de buton.

Creșteți satisfacția clienților oferindu-le rapoarte detaliate legate de activitatea pe proiectul lor.

Încurajați munca si personalul productiv printr-o excelentă evaluare a personalului.

Evaluarea corectă a costurilor cu proiectele vă va permite sa estimați cât se poate de aproape de adevăr proiectele viitoare.

Calendar

Calendarul săptămânal disponibil fiecărui angajat face ordine in săptămâna de lucru. Stabilirea de întâlniri, ședințe cu notificarea automată a participanților se face cu un click de buton.

Personalizare

Modulele de project management au un grad ridicat de flexibilitate permițând clienților să configureze aplicația după nevoile organizației. Folosirea unor funcții complexe ca și câmpurile dinamice vă ajută să modelați softul și să gestionați organizat toate datele legate de orice activitate din cadrul unui proiect.
Adăugarea de module noi ce automatizează alte zone specifice ale activității dvs. sau interoperabilitatea cu alte sisteme software existente este de asemenea posibilă iar o echipă de developeri este pregătită în a vă oferi asistența necesară.

WEB-based

Software-ul este construit pe o arhitectură client-server, și permite accesul atât INTRANET cât și prin INTERNET. Este complet web-based fără a necesita nimic instalat pe calculatorul folosit ca terminal, asigurând astfel independența de locație și independența de platformă.

1. Standard

Varianta standard presupune instalarea sistemului pe unul dintre serverele clientului. Numărul de utilizatori este nelimitat iar spațiul alocat pe disc este limitat doar de suportul hardware. Pentru fiecare client oferim consultanța extrem de necesară implementării, customizările necesare și training. Costul unui software de acest tip include:

 • Licență
 • Implementare
 • Consultanță
 • Identificare nevoi
 • Implementare inițială
 • Instruire (Training)
 • Customizări specifice. Personalizare
 • Instalare server

2. Software ca și serviciu (SaaS)

Clienții cu un buget restrâns pot opta pentru varianta software ca și serviciu. Soft-ul este instalat pe unul dintre serverele noastre iar folosirea lui se face pe baza plății unui abonament lunar. Prețul abonamentului poate varia in funcție de numărul de utilizatori sau spațiul necesar.

Varianta SaaS are un număr mai restrâns de funcții decât cea standard. Accesul e posibil doar prin Internet, nefiind posibil un Intranet. Nu există customizări, software-ul se foloseste așa cum e, deși exista update-uri și îmbunătățiri periodice anunțate din timp.

Pentru stabilirea unui preț precum și varianta optimă pentru compania dvs. vă rugam să ne contactați in vederea stabilirii unei întâlniri cu un consultant, lipsită de orice obligație.