DATATNT - Telesales
inovative multichannel sales solution

DATATNT - Documents - Gestiunea contactelor

DATATNT Telesales

Datatnt Telesales este o soluție complexă pentru automatizarea unui callcenter sau departament orientat pe vânzări prin telefon.

Gestiunea contactelor

 • Posibilitatea gestiunii mai multor baze de date cu contacte (de exemplu pentru clienți diferiți) în același timp
 • Controlul versiunilor contactelor
 • Funcție de întoarcere la o versiune anterioară pentru un contact sau pentru toată baza de date
 • Câmpuri personalizate - permit editarea structurii profilului unui contact, prin urmare și ce se stocheaza pentru fiecare contact
 • Funcție inteligentă de import
 • Funcție inteligentă de export


Campaniile de vânzare

 • Posibilitatea rulării mai multor campanii în același timp
 • Controlul accesului operatorilor pe campanii. Operatorii sau agenții de vânzare pot fi împărțiți în echipe sau departamente care lucrează independent, având acces doar la campaniile care li se adresează
 • Posibilitatea planificării campaniei în timp
 • Selecția rapidă a contactelor pentru campanie după criterii dinamice din baza de date cu contacte a aplicației
 • Importul de contacte din resurse externe aplicației
 • Exportul contactelor campaniei - selectiv după criterii dinamice


Modelarea procesului de vânzare

 • Editarea ghidului de convorbire ca și proces interactiv. Soft-ul recomandă pașii din ghid în funcție de răspunsurile contactului
 • Editarea conținutului pașilor din cadrul ghidului de convorbire
 • Editarea hărții procesului de vânzare (modul și ordinea parcurgerii pașilor din ghid)
 • Permite ramificări (branches), parcurgerea condiționată a unor pași
 • Definirea posibilelor obiecții ale contactului


Proces vânzare / Ecranul agentului

 • Funcție inteligentă de distribuire a contactelor
 • Apelare automată a numerelor de telefon
 • Vizualizare script vânzare interactiv
 • Vizualizare posibile obiecții ale contactului
 • Sistem de calificare a contactelor pe statusuri dinamice
 • Functie callback - planificarea pentru resunare contact la o dată ulterioară
 • Functie de reasignare contact unui operator vorbitor de altă limbă
 • Funcție complexă de editare profil contact
 • Contorizarea și gestiunea pauzelor operatorilor


Modul supervizare

 • Interfață ascultare operatori
 • Posibilitatea planificării automate a ascultărilor la intervale regulate de timp. Planificarea poate ține cont de limbile vorbite de către supervizori și agenți, departamentele din care fac parte, echipe ș.a.m.d.
 • Completarea de către supervizor a formularului de evaluare a agentului în timpul ascultării
 • Modul de gestiune a feedback-urilor și sfaturilor de îmbunătățire a activității date agenților
 • Rapoarte cu ascultările supervizorilor și operatorilor și raport de evaluare calitativă a agentului generat pe baza ascultărilor și formularelor de evaluare


Analiză / Rapoarte

 • Interogarea flexibilă a datelor într-o serie de rapoarte și grafice ce pot fi consultate în timp real
 • Raport complex campanie defalcat pe perioade de timp
 • Analiza procesului de vânzare
 • Evaluarea calitativă și cantitativă a personalului
 • Gestiunea prezenței, pontajului și a orelor lucrate
 • Raportarea pauzelor și ai timpilor morți
 • Topuri (ierarhii) zilnice și lunare a personalului, bazate pe performanță
 • Exporturi în pdf pentru print, csv sau xls pentru Excel

Automatizarea activității agenților de vânzare

Într-un cadru complet automatizat agenții se pot concentra pe activitatea lor primară și anume vânzările. Softul urmărește îndeaproape activitatea operatorului, ca un asistent credincios recomandă întotdeauna pasul următor. Începând cu autentificarea în aplicație, îi arată campaniile pe care trebuie să lucreze, îi furnizează automat contactele, îl atenționează când urmează pauzele de masă, iar în cadrul dialogului cu potențialii clienți recomandă frazele de conversație în funcție de răspunsurile interlocutorului.

Gestiunea campaniilor de vânzare și a contactelor

Gradul foarte ridicat de configurare și personalizare vă va permite să modelați soft-ul pe campania dorită, pentru rezultate maxime.
Aplicația permite gestionarea mai multor baze de date cu contacte în același timp, iar cu ajutorul controlului versiunilor vă asigură că niciun contact sau vreo informație legată de acesta nu va fi pierdută. Câmpurile dinamice vă permit definirea informațiilor ce se gestionează la fiecare contact precum și posibilitatea ca unele date stocate pentru contact sa fie accesibile în mod diferit pentru agenți și administratori (de exemplu unele informații ar putea fi definite doar pentru vizualizare agenților și editabile administratorilor).
Un mare punct forte este posibilitatea modelării ghidului de conversație interactiv, fără ajutorul unor specialiști software, care pe langă efectul direct pe care-l are în cadrul dialogului cu potențialul client, are și multe alte beneficii secundare cel puțin la fel de importante, rezultate din evaluarea corectă a procesului de vânzare și posibilitatea recalibrării în timp real pentru maximizarea rezultatelor.
Este posibilă și planificarea campaniilor în timp, deasemenea și rularea mai multor campanii simultan.

Modul supervizare

Împreună cu alte funcții complementare prezente, supervizarea ajută la asigurarea calității și evaluarea calitativă a personalului. Procedurile automatizate clare ce vin cu acest modul vă oferă mijloacele și informațiile necesare îmbunătățirii performanțelor individuale ale agenților.

Autorizarea

Software-ul conține un sistem inteligent de drepturi și roluri atribuite utilizatorilor, care protejează resursele deținute împotriva accesului neautorizat. Gradul ridicat de configurare a aplicației vă va permite împărțirea personalului în echipe independente, cu abilități specifice și cu acces doar la campaniile care prezintă interes pentru ele.

Analiză. Rapoarte

O serie lungă de rapoarte și grafice vă oferă informații relevante, necesare pentru evaluarea personalului, calculul costurilor, iar evaluarea procesului de vânzare în timp real vă va permite efectuarea ajustărilor necesare maximizării vânzărilor pe perioada campaniei.

1. Standard

Varianta standard presupune instalarea sistemului pe unul dintre serverele clientului. Numărul de utilizatori este nelimitat iar spațiul alocat pe disc este limitat doar de suportul hardware. Pentru fiecare client oferim consultanța extrem de necesară implementării, customizările necesare și training. Costul unui software de acest tip include:

 • Licență
 • Implementare
 • Consultanță
 • Identificare nevoi
 • Implementare inițială
 • Instruire (Training)
 • Customizări specifice. Personalizare
 • Instalare server

2. Software ca și serviciu (SaaS)

Clienții cu un buget restrâns pot opta pentru varianta software ca și serviciu. Soft-ul este instalat pe unul dintre serverele noastre iar folosirea lui se face pe baza plății unui abonament lunar. Prețul abonamentului poate varia in funcție de numărul de utilizatori sau spațiul necesar.

Varianta SaaS are un număr mai restrâns de funcții decât cea standard. Accesul e posibil doar prin Internet, nefiind posibil un Intranet. Nu există customizări, software-ul se foloseste așa cum e, deși exista update-uri și îmbunătățiri periodice anunțate din timp.

Pentru stabilirea unui preț precum și varianta optimă pentru compania dvs. vă rugam să ne contactați in vederea stabilirii unei întâlniri cu un consultant, lipsită de orice obligație.